Adresabilna dojava požara

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom. Projektovanje takvih sistema rade stručna lica sa licencom. Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota. Javljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote. Informaciju dalje prosleđuju do vatrodojavne centrale koja proverava verodostojnost signala. U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.
Adresabilni sistemi za detekciju i dojavu požara pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu od požara.
Osim olakšanog testiranja ovi sistemi se odlikuju velikom fleksibilnošću i preciznošću detekcije požara. Kada kažemo da je sistem “adresabilan” to znači da svaki detektor u sistemu ima svoju individualnu adresu, tako da u slučaju požara imate preciznu informaciju koji je detektor u kojoj prostoriji aktiviran. Eko Alarm Vam nudi široku paletu centrala, detektora, sirena, modula i ostale opreme vezane za adresabilnu dojavu požara, a na ovoj stranici je predstavljen samo jedan deo.

Syncro AS Kentec

Adresabilna centrala sa 1 i 2 petlje

 • Varijante sa 1 ili 2 petlje
  • Podržava Hochiki ESP, Apollo, Argus protokole
  • LED indikatori za 16 zona
  • 2 programabilne konvencionalne petlje za sirene
  • 5 Programabilnih uzlaza
  • 3- programabilna relejna izlaza
  • Veliki LCD displej
  • Do 512 dodatnih programbilnih Syncro I/O modula
  • Memorija za do 1000 dogadjaja
  • Veza u mrežu sa ostalim Syncro centrlama (ne podržava Syncro AS Lite)
  • Kompatavbilan sa Syncro Focus i View ripiterima (ne podržava Syncro As Lite)
  • Opcija za printer (ne podržava Syncro As Lite)
  • Sertificiran po EN54, deo 2 i 4

Hochiki ALN-EN

 • Oznaka: ALN-EN / ALN-EN(WHT) / ALG-EN(BLK)
  • Promenljivo sočivo: da
  • Radni napon: 17 – 41Vd.c
  • Niskoenergetski režim: 120 μA
  • Struja u režimu mirovanja: 400 μA
  • Struja pri alarmu: 9.1mA
  • Komunikacioni protokol: Hochiki ESP
  • Radna temperatura: -10oC do +50oC
  • Temperatura čuvanja: -30oC do +60oC
  • Maksimalna vlažnost: 95%RH – kondenzovanje (pri 40oC)
  • Stepen zaštite od praha i vlage: IP42
  • Boja: slonova kost, beo i crn
  • Materijal: ABS
  • Dimenzije (øхВ): 100 / 38
  • Kompatabilne osnove: YBN-R/3, YBO-BS, YBO-BSB, YBO-R/SCI
  • Sertifikati: LPCB EN54: Part 7, VdS EN54: Part 7 (G208037)

NITTAN CENTRALA

– 1 – 6 petlji
– Nittan Evolution protokol
– 254 adresa i 32 zone po petlji
– 1524 adresa i 192 zone po 6 petlji
– Lagano adresiranje detektora uz pomoć ručnog programatora
– Full auto-learn capability
– Totalno fleksibilni mrežni kapacitet uz pomoć RS485
– Apsolutna sigurnost mreže
– Multiprocesorski dizajn dozvoljava potpuno full EN54 uklapanje
– Dve potpuno nadgledane alarmne petlje
– 4 proframabilna relejna izlaza
– RS232 izlaz

VOYAGER CENTRALA

– 1 – 2 petlje
– Uklapanje sa EN54  2 i 4
– Potpuno uklapanje sa Apollo XP95 Discovery compatibility
– Automatsko prepoznavanje  Apollo or CEL centrala
– Razvijen mod menjanja opcija dodeljivanjem dan/noć i specijalnih grupa
– Softverski paket baziran na Windows-u
– 500mA izlaz po petlji sa visoko stabilnom naponskom platformom

CENTRALA MX 4400

– 240×64 Grafički LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
– LED Indikatori 3 Crvena (2 x Požar, 1 x Alarm), 1 Zeleni  (Napajanje) & 12 Žutih (Greške & Sistem)
– Kontrolna alfa numerička tastatura, navigacioni taster ii sistemski tasteri za reset i mute
– Protokoli  Hochiki ESP, Apollo XP95 i Discovery & Nittan Evolution
– 1 – 4 petlje  Expandable via individualnih plug-in  drijvera petlje
– 500mA izlaz po petlji
– Napajanje 1 x 24v 500mA
– Kapacitet baterije 24v 18 Ah unutrašnje 24v 48Ah spoljašnje

DETEKTOR EV – P

– Evolution FSK protocol
– RIL i osnovni kontrolni izlazi
– 360° LED za indikaciju
– 200 µA struja u mirnom režimu
– 5.2 mA struja u alarmnom režimu