Dojava gasa

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom. Projektovanje takvih sistema rade stručna lica sa licencom. Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota. Javljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote. Informaciju dalje prosleđuju do vatrodojavne centrale koja proverava verodostojnost signala. U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.
Adresabilni sistemi za detekciju i dojavu požara pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu od požara.
Osim olakšanog testiranja ovi sistemi se odlikuju velikom fleksibilnošću i preciznošću detekcije požara. Kada kažemo da je sistem “adresabilan” to znači da svaki detektor u sistemu ima svoju individualnu adresu, tako da u slučaju požara imate preciznu informaciju koji je detektor u kojoj prostoriji aktiviran. Eko Alarm Vam nudi široku paletu centrala, detektora, sirena, modula i ostale opreme vezane za adresabilnu dojavu požara, a na ovoj stranici je predstavljen samo jedan deo.

Kilsen KM304

Centrala za detekciju CO sa četiri zone
Max. 15 detektora (KMD300, KM170) po zoni. Dva relejna izlaza za ventilaciju i jedan za alarm (5A/30VDC, 8A/250VAC) po zoni sa mogućnošću podešavanja pragova okidanja. Površina pokrivanja od 300 – 18000m2. Signalizacija statusa preko LED lampica. Jednostavna instalacija, puštanje u rad i rukovanje. Napajanje 230VAC potrošnja 95W. Merni opseg 0-300ppm Dimenzije 420 x 336 x 118mm

Kilsen KMD300

Detektor CO na bazi mikrokontrolera
Kontinualno merenje i dojava koncentracije CO, preko trožilnog BUS-a do centrale. Ne zahteva prethodnu kalibraciju rezolucija 1ppm manje od 5% greške, odziv 10s, elektromehanički senzor, 10-20VDC napajanje mirna struja 6mA alarmna struja 15mA LED lampica u dve boje za signalizaciju stanja. Dimenzije 62 x Φ124mm IP42 zaštita

MCO120DVB

Konvencionalna centrala za detekciju CO 1 zona
– Konvencionalna centrala 1 zona
– 2 izlaza za kontrolu,
– 2 nivoa ventilacije, sa napajanjem
– mogućnosti priključenja baterija
– do 20 detektora po zoni

Cofem CCO115DVB

Konvencionalna centrala 1 zona, 2 izlaza za kontrolu 2 nivoa ventilacije, sa napajanjem i mogućnosti priključenja baterija, do 15 detektora po zoni

Cofem DCO
Konvencionalni detektori za CO, sa osnovom. Zelena led dioda normalni režim rada, crvena led dioda koncentracija CO preko 50 p.p.m .